За Nutricia

С над 100 години грижи за бебета и вдъхновени от 40 годишни проучвания в областта на кърменето и храненето в ранна възраст, Nutricia Early Life Nutrition съчетава наука и опит в подкрепа на родителите и здравните специалисти.

Като компания непрекъснато се стремим да се усъвършенстваме по отношение на нашите продукти за майки, бебета и малки деца; услуги за родители и здравни специалисти; и в нашият принос в областта на ранното хранене. Ето защо нашите проучвания никога не спират. В Nutricia се ангажираме активно да допринасяме за нови научни прозрения и открития в областта на ранното хранене.

Нашите открития ни позволяват да:

  • Осигуряваме образование и услуги за родителите и здравните специалисти, които ги подкрепят.
  • Създаваме хранително полезни продукти, които да влияят положително на краткотрайното и дълготрайното здраве на бебетата и малките деца.
  • Допринасяме за нарастващия брой проучвания, които спомагат за формирането на бъдещото здраве, на бъдещите поколения.
  • Nutricia е част от семейството на Danone и като такава, нашата работа отразява цялостната мисия на групата: да носим здраве чрез храната на възможно най-много хора. В нашият случай това се отнася за бременните жени, майките, бебетата и малките деца. Подкрепата и обучението на здравни специалисти в областта на ранното хранене също е важна част от нашето предложение.

В Nutricia качеството и безопасността на храните са нашият основен приоритет. Имаме строги политики, които да ръководят всеки етап от производствения процес и се очаква от всеки наш служител да ни помага в изпълнението на нашите изключително високи стандарти.

Като компания, посветена на здравето, ние приемаме много сериозно нашата социална отговорност. Ние прилагаме нашите убеждения на практика, като когато е възможно, прилагаме екологично устойчиви процеси, и подкрепяме местната и по-широката общност чрез текущи здравни инициативи.

Въпроси относно кърменето и храненето?

Можете да се свържете с нас и да зададете Вашите въпроси на нашата FB страница

x