Правила и условия

 1. Моля, прочетете внимателно тези условия („Общи условия“), тъй като това е правно обвързващо споразумение между лицата, които използват Сайта („Потребителите“, включително Вас като „Потребител“) и Nutricia Exports BV („Nutricia ”), и включва всеки член на групата дружества, на които Nutricia Exports BV е дружество майка, дъщерно дружество или свързано дружество). В настоящите Общи условия „ние“, „ние“ и „нашите“ ще се отнасят до Nutricia. Ако продължите да осъществявате достъп и използвате този уебсайт („Уебсайт“), Вие се съгласявате с всички Общи условия, включително нашия Очакван кодекс за поведение (както е посочено по-долу) и политика за поверителност, която е част от Общите условия. Ако не сте съгласни да се обвързвате с настоящите Общи условия, Ви съветваме да не продължавате напред с разглеждането на този сайт.
 2. Сайтът и неговото съдържание са създадени и предназначени за използване само от жители на България и Nutricia не потвърждава, че информацията, съдържаща се в този сайт, е подходяща и за други държави.
 3. Този сайт Ви предлага опция за преглед на информация за предлаганата гама от продукти, услуги и обща информация на Nutricia. Ако решите да видите тази информация, Вие приемате, че Nutricia предоставя тази информация при Ваше индивидуално иницииране и искане с информационни цели.
 4. Моля, бъдете посъветвани, че посещавате този сайт на Ваша отговорност. Nutricia и / или свързаните с нея компании не издават изявления относно годността, точността, надеждността, пълнотата на информацията и материалите, съдържащи се в този Сайт, за каквато и да е цел и не носят отговорност за грешки, пропуски, съдържащи се в Съдържанието или друга налична информация , пряко или косвено, на този сайт. Нито Nutricia, нито друга страна, участваща в създаването, производството или доставянето на сайта, не носи отговорност за каквито и да било преки, случайни, последващи, косвени или наказателни щети или загуби, независимо дали в резултат на договор, небрежност или други деликтни действия, произтичащи от Вашия достъп към или използване на сайта и неговото съдържание, включително уебсайтове на трети страни (както е дефинирано по-долу) и връзки. Това включва щети или вируси, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване и / или електронни устройства. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържите Nutricia безвредно от и срещу всякакви искове, включително, но не само, клевета, нарушаване на поверителността и интелектуалната собственост. Без да ограничаваме гореизложеното, всичко в Сайта Ви се предоставя „както е“ и без гаранции от какъвто и да било вид, изразени или подразбиращи се или по друг начин в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел, или ненарушаване.
 5. Авторските права върху съдържанието на този сайт принадлежат на Nutricia и / или нейните лицензодатели. Потребителите могат да изтеглят материали за собствена лична, нетърговска употреба, при условие че всички бележки за авторски права и други права на собственост се запазват непокътнати. Копирането, преразпределението, повторното публикуване, публикуването, адаптирането или промяната на която и да е част от този Сайт за всякакви обществени или търговски цели е забранено без предварително писмено разрешение от Nutricia. Когато предавате или публикувате какъвто и да е материал на или от този сайт, Вие ни давате неизключителен, световен, вечен, напълно подлицензируем лиценз за безплатни права над Вашето авторско право и други права на интелектуална собственост за използване, възпроизвеждане, модифициране да адаптирате, публикувате, превеждате, създавате производни произведения от или показвате или разпространявате този материал по целия свят чрез Сайта или по какъвто и да е начин без никакво задължение да Ви се отчита. Вие признавате, че носите отговорност за всички материали, публикувани на Сайта. Това означава, че Вие (а не ние) носите пълната отговорност за предоставения материал, включително неговата законност, надеждност, целесъобразност и гарантираме, че той не нарушава правата на интелектуална собственост на никого или се използва в нарушение на доверието.
 6. Търговските марки, логата, знаците и марките за услуги (заедно „търговски марки“), показани на този сайт, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, или по друг начин принадлежат изключително на Nutricia и / или нейните лицензодатели. Нищо, съдържащо се в този сайт, не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, спиране или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право върху и върху търговските марки, без изричното писмено разрешение на Nutricia. Използването от Вас на търговските марки и съдържанието на сайта, с изключение на случаите, предвидени в настоящите Общи условия, е строго забранено. Препоръчваме Ви, че Nutricia ще прилага агресивно своите права на интелектуална собственост в своите търговски марки, сайта и съдържанието му в пълната степен на закона, включително да търси наказателни санкции.
 7. Различна информация, съвети, препоръки, писма, съобщения, коментари, публикации, текст, графики, софтуер, музика, звук, снимки, видеоклипове, данни, мостри и други материали (общо „Съдържание“) са достъпни на и чрез този сайт. Част от Съдържанието се предоставя от Nutricia, а друго Съдържание се предоставя от Потребители, като потребителски мнения и мнения, предоставени чрез въпроси или отговори. Nutricia се стреми да поддържа съдържанието, което публикуваме и предоставяме на сайта, точно, пълно и актуално, но не можем да гарантираме и не носим отговорност за точността, целостта, качеството, пълнотата, навременността или че няма да бъде неприятен за Вас от каквото и да е съдържание, независимо дали е предоставено от нас или от други потребители
 8. Изображенията на хора или места, показани на Сайта, са собственост или се използват с разрешение от Nutricia и / или нейните лицензодатели. Използването на тези изображения от Ваша страна е забранено, освен ако не е изрично разрешено от настоящите Общи условия или от специално разрешение на друго място в Сайта. Неразрешеното използване на изображения може да наруши законите за авторското право, търговските марки и / или публичността, както и разпоредбите и устава на комуникациите.
 9. Ако искате да насочите вниманието ни към всяка незаконна дейност, свързана с каквото и да е Съдържание, публикувано от друг Потребител или достъпно по друг начин на този Сайт и искате да подадете жалба при нас, моля, използвайте връзката „докладване на злоупотреба“, която се намира на всяка страница която съдържа Съдържанието, предоставено от Потребителите.
 10. Съдържанието, представено в този сайт се предоставя с разбирането, че нито Nutricia, нито неговите потребители са ангажирани с предоставяне на медицински, консултативни, правни или други професионални услуги или съвети. Съдържанието в този сайт е достъпно за информационни цели и не е предназначено за медицински или здравни съвети, нито е заместител на професионален съвет по отношение на конкретно състояние или въпроси, които може да имате по отношение на медицинско състояние или правен проблем. Винаги търсете съвет от Вашия общопрактикуващ лекар, педиатър или друг квалифициран здравен специалист по отношение на някакво медицинско състояние, преди да започнете ново лечение.
 11. Лична информация, предоставена доброволно на Nutricia чрез Сайта, такава, каквато е необходима за отговор на Ваш въпрос, може да бъде използвана от Nutricia в съответствие с политиката за поверителност на Nutricia (достъпна тук: Политика за поверителност). Той може също да се използва вътрешно за оценка на функцията на нашия сайт и нуждите на нашите клиенти. Предоставяйки такава информация, Вие изрично се съгласявате Nutricia да използва лична информация по този начин и както е посочено в политиката за поверителност на Nutricia.
 12. Nutricia съветва да не разкривате лична информация за себе си или за някой друг (например: телефонен номер, пощенски адрес, домашен адрес или имейл адрес или други подробности, които биха Ви позволили да бъдете идентифицирани лично) в никоя общност на Nutricia . Nutricia не носи отговорност за последващи действия или събития, произтичащи от доброволно разкриване от Вас на такава лична информация. Въпреки че Nutricia предприема всички подходящи и разумни стъпки за защита на Вашата лична информация, Nutricia не може да гарантира, че всяко предаване на Вашите лични данни по интернет е 100% сигурно и Nutricia си запазва правото да откаже всякаква отговорност за нанесени щети, в случай че личната Ви информация бъде открадната , хакнат, загубен или повреден в резултат на злополука или по друг начин.
 13. Този сайт може да съдържа връзки към други уебсайтове на трети страни („Уебсайтове на трети страни“). Nutricia не носи отговорност за съдържанието или надеждността на който и да е уебсайт на трети страни или за текущ преглед на други уебсайтове на трети страни. Включването на каквато и да е връзка към такива уебсайтове на трети страни не означава одобрение от страна на Nutricia. Вашето свързване с уебсайтове на трети страни е Ваш собствен риск. Nutricia Ви насърчава да сте наясно, когато напускате нашия сайт и да четете условията и условията на тези уебсайтове на трети страни. Тези Общи условия се отнасят единствено за информация, събрана от Nutricia на този сайт. Хипер-връзките към този Сайт по какъвто и да е начин не са разрешени без писменото разрешение на Nutricia.
 14. Nutricia не представя и не гарантира, че този сайт или уебсайтове на трети страни, към които е свързан нашият, ще бъдат достъпни или достъпни своевременно, или че достъпът до същия ще бъде непрекъснат или без грешки.
 15. Nutricia си запазва правото да променя или изтрива материали от Сайта по всяко време без предварително уведомление. Информацията, публикувана на този сайт, може да включва технически неточности или типографски грешки. Промените се добавят периодично към информацията тук. Nutricia може да прави подобрения и / или промени в продуктите, описани тук, по всяко време и от време на време.
 16. Nutricia може по всяко време да преразгледа настоящите Общи условия, като актуализира тази публикация. Вие сте обвързани с всякакви такива ревизии и следователно трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате настоящите Общи условия.
 17. Nutricia си запазва всички права да откаже или ограничи достъпа до този сайт на конкретно лице или да блокира достъпа от определен интернет адрес до този сайт по всяко време, без да посочва каквито и да било причини.
 18. Nutricia си запазва единственото право да изключи сайта или която и да е част (и) от него по каквато и да е причина по всяко време без предизвестие или съгласие. Не носим отговорност за несъхранение или изтриване на Съдържание и / или Потребителско съдържание, предоставено на Сайта.

Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и всеки спор ще бъде предаден на изключителната юрисдикция на България.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Информацията на този уебсайт, включително, но без да се ограничава до текста, графиките, изображенията, връзките, аудио, видео, извлеченията, резултатите от каквито и да е прогнозни калкулатори или инструменти или средства за проверка на симптомите, предсказуемите дни и / или дати и други материали са за обща информация само за целите и не трябва да се разглежда като здравен или медицински съвет, диагноза или лечение за Вас и / или Вашето (нероденото) дете. На информацията, съдържаща се в този уебсайт, не може да се разчита и не е точна, нито специфична за Вас и / или Вашето (нероденото) дете. Винаги потърсете съвет от Вашия лекар или друг здравен специалист за всякакви въпроси, които може да имате относно медицинско състояние и / или медицински симптоми. Никога не пренебрегвайте професионални медицински съвети и не отлагайте търсенето им поради нещо, което сте прочели на този уебсайт или сте разговаряли с някой от нашите консултанти. В случай на (подозрение за) спешна медицинска помощ, незабавно се обадете на Вашия лекар или спешната помощ. Nutricia и нейните филиали не дават никакви гаранции, изявления или гаранции за каквото и да е съдържание, предоставено на този уебсайт под каквато и да е форма, неговата коректност, пълнота, адекватност, пригодност, качество, надеждност и точност на която и да е информация на този уебсайт. До степен, напълно разрешена от приложимите закони, Nutricia И нейните филиали изключват всички задължения, произтичащи от или във връзка с използването или злоупотребата с информацията или липсата на информация на този уебсайт.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Общи условия, моля, свържете се с нас на нашата страницата за контакт.

Авторско право

Copyright © NUTRICIA Всички права запазени.

Въпроси относно кърменето и храненето?

Можете да се свържете с нас и да зададете Вашите въпроси на нашата FB страница

x