Политика за поверителност

Акционерното дружество Nutricia Export B.V. t/a Early Life Nutrition знае, че не Ви е безразлично как се използват личните Ви данни и затова считаме, че е важно да защитим Вашата неприкосновеност.

Тази политика за поверителност обяснява как Nutricia Export B.V. събира и управлява личните Ви данни. Тя съдържа информация за данните, които събираме, как ги използваме, защо имаме нужда от тях и по какъв начин това може да бъде полезно за Вас.

Можете да се свържете с нас ако имате някакви въпроси и коментари, или искане във връзка с някое Ваше право като субект, от когото се събират данни.

Тази политика за поверителност е актуализирана за последен път на 18 май 2020 г.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НАШИЯ АНГАЖИМЕНТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние в Nutricia Export B.V. сме поели ангажимент да защитаваме Вашето право на лична неприкосновеност. Ние се стремим да защитим всички лични данни, които са при нас, да ги управляваме по отговорен начин и да бъдем прозрачни в практиките си. Вашето доверие е важно за нас. Затова сме поели задължения да спазваме следните основни принципи:

  • Вие нямате задължение да предоставяте личните данни, за които сме Ви помолили. Ако обаче решите да не ги предоставите, възможно е ние да не можем да Ви осигурим някои услуги или продукти
  • Ние събираме и обработваме вашите данни единствено за целите, посочени в тази политика за поверителност или за специални цели, които споделяме с Вас и/или за които Вие сте изразили съгласие
  • Ние се стремим да събираме, обработваме и използваме колкото е възможно по-малко лични данни
  • Когато се налага да поискаме личните Ви данни, ние се стараем да ги запазим възможно най-точни и актуални
  • Ако личните данни, събрани от нас, вече не са необходими за никакви цели и законът не ни задължава да ги запазим, ние правим всичко възможно при първа възможност да ги изтрием, унищожим или да ги деидентифицираме за постоянно
  • Вашите лични данни няма да бъдат споделяни, продадени, дадени под наем или разкрити по друг начин освен както е описано в тази политика за поверителност

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Личните данни, които събираме, са различни в зависимост от целта на събирането и продукта или услугата, която Ви предоставяме.

Обикновено, ние ще Ви поискаме следните видове лични данни:

a) Личните Ви данни за контакт, като например име, имейл адрес и физически адрес.

б) Данни за влизане в системата, като например имейл адрес и парола. Това е необходимо за създаване на личен акаунт.

в) Данни за съобщенията между нас, които могат да включват данни за разговорите ни чрез линията Careline (телефон, имейл, онлайн чат или други онлайн форми) или преки съобщения от страници на социални медии.

г) Демографска и родителска информация, като например възраст, пол, очаквана дата на раждане (EDD) или рождената дата на Вашето бебе.

д) История на браузъра, като например разгледани интернет страници, дата на разглеждането, местоположение при разглеждането и IP адрес.

е) Информация свързана с Вашето здраве като майка или със здравето на Вашето бебе.

ж) Информация за други хора, като например лични данни на членовете на семейството Ви, когато ни предоставяте директно такава информация.

з) Профили в социални медии, ако се свързвате с нас чрез нашите страници в социалните медии.

и) Ако някога кандидатствате за работа при нас, ние ще събираме допълнителни лични данни, като например Вашата история на заетост, история на образованието и препоръки за работа.

Възможно е да съберем и косвено лични данни за Вас, когато:

a) Вие споделяте съдържание на страниците на социалните медии, интернет страници или приложения свързани с нашите продукти или в отговор на ваш промоционален материал за социалните медии.

б) можем да съберем лични данни за Вас от информация, събрана от други интернет страници (например, ако поставим реклама на интернет страница на трета страна и Вие кликнете върху рекламата, ние можем да получим информация за Вас и други интернет посетители, за да измерим достъпа до рекламата и нейния успех).

Защо събираме и използваме личните Ви данни?

Ние събираме личните Ви данни, за да Ви предоставим най-доброто онлайн изживяване, както и обслужване от най-високо качество. По-специално ние събираме, пазим, използваме и разкриваме личните Ви данни за следните цели:

a) за да обработим и отговорим на вашите запитвания, рекламации или да се свържем с Вас, за да отговорим на вашите въпроси.

б) за да подобрим качеството на обслужването, като се свържем с всички предварителни контакти, които сте имали с нас.

в) за да развием и подобрим нашите продукти, услуги, методи за комуникация и функционалността на нашите интернет страници.

г) за да Ви изпратим анкета за удовлетвореност на клиента след като сте използвали линията Careline или страниците на социалните медии.

д) за да Ви изпратим информация, да управляваме клубната регистрация и/или абонамент на Вашето бебе в нашите имейли, да насочваме пощата или абонамента за приложението Аптаклуб (Aptaclub).

е) за да управляваме ежедневните ни бизнес нужди във връзка с Вашето участие в конкурси или промоционални дейности.

ж) за да удостоверим Вашата самоличност, когато се свържете с нас по телефона, по електронен път или по друг начин.

з) с цел вътрешно обучение и осигуряване на качеството.

и) за да разберем и преценим вашите интереси, желания и променящи се нужди с цел да подобрим нашата интернет страница, текущите ни продукти и услуги и/или да разработваме нови продукти и услуги.

й) за да осигурим персонализирани продукти и съобщения, както и продуктови препоръки.

Може да имаме нужда от вашите лични данни и за спазването на законови задължения или в контекста на договорните отношения с Вас.

Когато събираме и използваме личните Ви данни за така изброените цели или за други цели, ние ще Ви информираме преди или по време на събирането.

Където е уместно, винаги ще искаме съгласието Ви за обработването на личните Ви данни. Ако сте дали такова съгласие, Вие имате правото по всяко време да го оттеглите.

ВАШИТЕ ПРАВА

Когато обработваме личните Ви данни, Вие имате доста права, които можете да упражните във всеки момент. По-долу предоставяме общ преглед на тези права заедно със съответните последствия за Вас. Вие можете да промените предпочитанията си по всяко време и да се свържете с нас на /contact-us/

Право на достъп до личните Ви данни и корекция

Вие имате правото да осъществите достъп, да коригирате или актуализирате личните си данни по всяко време.

Разбираме значението на това и ако искате да упражните правата си, моля свържете се с нас чрез нашата страница за контакт: /contact-us/

Право на преносимост на данните

Вашите лични данни са преносими. Това означава, че те могат да се преместят, копират или прехвърлят електронно. Това право обаче се прилага само в следните случаи:

a) ако обработването се извършва с Ваше съгласие.

б) ако обработването се прави за изпълнение на договор.

в) ако обработването се прави автоматично.

Право да се изтрият личните Ви данни

Вие имате правото да поискате от нас да изтрием данните Ви, ако:

a) те вече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали.

б) да оттеглите съгласието си, което сте ни дали за обработване на личните Ви данни, и вече няма законно основание да ги обработваме.

в) имате възражение да обработваме личните Ви данни за преки маркетинг цели.

г) имате възражение да обработваме личните Ви данни за легитимните интереси на дружеството Nutricia Export B.V., Early Life Nutrition (като например, подобряване на цялостното изживяване на потребителите на интернет страниците).

д) личните данни не се обработват законосъобразно.

е) Вашите лични данни трябва да се изтрият, за да се спази закона.

Ако желаете да изтриете личните данни, които съхраняваме за Вас, моля, уведомете ни и ние ще предприемем разумни стъпки, за да отговорим на Вашето искане в съответствие със законовите изисквания.
Ако личните данни, които събираме, вече не са необходими за каквито и да е цели и по закон не сме задължени да ги съхраняваме, ще направим каквото можем, за да ги изтрием, унищожим или окончателно де-идентифицираме.

Право за ограничаване на обработването

Вие имате правото да ограничите обработването на вашите лични данни, ако:

a) не считате, че личните данни, които имаме за Вас, са точни.

б) личните данни не се обработват законосъобразно, но вместо да ги изтрием Вие предпочитате да ограничите обработването им.

в) ние вече нямаме нужда от личните Ви данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие ги поискате за да установите, упражните или защитите правни претенции.

г) сте изразили възражение да обработваме личните Ви данни и чакате потвърждение дали интересите Ви свързани с възражението надделяват над законните основания за обработване на данните Ви.

Можете да се свържете с нас на /contact-us/

Право на възражение

Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по всяко време.  /contact-us/

Право да подадете жалба до някой надзорен орган

Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган относно начина, по който обработваме личните данни.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние разбираме колко важна е сигурността на личните Ви данни. Ние полагаме всички усилия, за да защитим личните Ви данни от злоупотреба, намеса, загуба, неразрешен достъп, промяна или разкриване. Въвели сме редица мерки за сигурност, за да защитим личните Ви данни. Например, прилагаме контрол на достъпа, използваме защитни стени и сигурни сървъри, и кодираме личните данни.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Когато споделяме личните Ви данни с наши филиали и други организации, ние правим това само с организации, които пазят и защитават личните Ви данни, и спазват приложимите закони за поверителност по същия или сходен начин с този, който прилагаме ние.

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни, продадени, дадени под наем или разкрити по друг начин освен както е описано в тази политика за поверителност. Възможно е обаче да споделим вашите данни, когато това се изисква по закон и/или от държавните власти.

Вашите лични данни ще бъдат споделяни със следните трети страни за описаните цели:

Категории трети страниВид данниЦели
Intracto, CombellДанни за лични контакти, Данни за маркетинг и рекламаРекламни кампании,Обработка на клиентски данниинформация, уеб хостинг

Международен обмен на данни

Личните данни могат да се обработят извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Когато се обработват извън EEA, Данон ще следи да има достатъчни гаранции за защита на трансграничното обработване на данните.

Гаранциите, които използваме за защита на трансграничното обработване на данните включват:

а) Стандартни договорни клаузи одобрени от Европейската комисия. Тези типови договорни клаузи предоставят достатъчно гаранции, за да се спазят изискванията за адекватност и сигурност на Европейския общ регламент относно защита на данните.

б) Удостоверения, които ясно показват, че трети страни извън ЕИП обработват личните данни по начин, който е съвместим с Европейския общ регламент относно защита на данните. Тези удостоверения са одобрени от Европейската комисия, от компетентен надзорен орган или от компетентен национален орган по акредитация по смисъла на Общата защита на данни.

Местоположение на данните:Вид данниЦели
БелгияДанни за личен контактуеб хостинг

Бисквитки и други технологии

Освен това, ние можем да събираме лични данни за Вас като използваме бисквитки и други технологии. Това става, когато посещавате нашите интернет страници или страниците на трети страни, за да разгледате онлайн съдържание или да използвате наши или на трети страни мобилни апликации, и може да включва следната информация:

a) Информация за браузъра на Вашето устройство и операционна система.

б) IP адреса, ID на устройството и Mac ID на устройството, което използвате.

в) Наши интернет страници, които разглеждате.

г) Линкове, върху които кликвате докато сте в контакт с нашите услуги.

Тъй като нашият уебсайт използва услуги, предоставяни от Google, ние се позоваваме именно на информационната страница на Google, относно обработването на лични данни от тях.

Моля свържете се с нас на: /contact-us/

Въпроси относно кърменето и храненето?

Можете да се свържете с нас и да зададете Вашите въпроси на нашата FB страница

x