O podjetju Nutricia

Nutricia Early Life Nutrition združuje znanost in izkušnje v podporo staršem, skrbnikom in zdravstvenim delavcem, saj že več kot 100 let pomaga pri skrbi za dojenčke in se opira na dognanja 40-letnega raziskovanja materinega mleka in prehrane v zgodnjem življenjskem obdobju.

Smo podjetje, ki si nenehno prizadeva za izboljšave, pa naj bo na področju izdelkov, namenjenih materam, dojenčkom in malčkom, storitev za starše in zdravstvene delavce ali našega prispevka na področju prehrane v zgodnjem življenjskem obdobju. Zato se naše raziskovanje nikoli ne preneha. V podjetju Nutricia smo zavezani k dejavnemu prispevanju k novim znanstvenim spoznanjem in odkritjem na področju prehrane v zgodnjem življenjskem obdobju.

Naša spoznanja nam omogočajo, da:

  • zagotavljamo izobraževanje in storitve za starše in zdravstvene delavce, ki so jim v pomoč;
  • ustvarjamo prehransko koristne izdelke, ki imajo pozitiven vpliv na kratkoročno in dolgoročno zdravje dojenčkov in malčkov;
  • prispevamo k vse obsežnejšim raziskavam, ki pomagajo pri oblikovanju zdravja prihodnjih generacij.
  • Nutricia je del družine Danone, zato naše delo odraža splošno poslanstvo skupine: prek hrane zagotoviti zdravje čim večjemu številu ljudi. V našem primeru so to bodoče matere, matere, dojenčki in majhni otroci. Ključni del naše ponudbe je tudi podpora zdravstvenim delavcem in njihovo izobraževanje na področju prehrane v zgodnjem življenjskem obdobju.

V podjetju Nutricia sta kakovost in varnost živil naša najpomembnejša prednostna naloga. Imamo stroga pravila, ki usmerjajo vse faze proizvodnega procesa, od vsakega našega zaposlenega pa se pričakuje, da bo prispeval k izpolnjevanju naših izjemno visokih standardov.

Kot podjetje, ki se zavzema za zdravje, jemljemo svojo družbeno odgovornost zelo resno. Svoja prepričanja uresničujemo v praksi z uvajanjem okoljsko trajnostnih postopkov na vseh področjih, kjer je to mogoče, ter s stalnimi zdravstvenimi pobudami podpiramo lokalno in širšo skupnost.

Imate vprašanja o hranjenju in prehrani?

Naše babice, nutricionisti in svetovalci za hranjenje so vedno na voljo, da se pogovorimo o hranjenju vašega dojenčka. Torej, če imate vprašanje, se obrnite.

x