POGOJI UPORABE

Prosimo, da pozorno preberete te pogoje uporabe (»Pogoji«), saj gre za pravno zavezujoč dogovor med osebami, ki uporabljajo spletno mesto (»uporabniki«, vključno z vami kot »uporabnikom«), in podjetjem Nutricia Exports B.V. (»Nutricia«), pri čemer ta izraz vključuje vsako podjetje iz skupine, v kateri je podjetje Nutricia Exports B.V. matično, hčerinsko ali povezano podjetje.

V teh pogojih se zaimki »mi«, »nas« in »naš« nanašajo na podjetje Nutricia. Če boste vstopili na to spletno mesto (»spletno mesto«) in ga uporabljali, to pomeni, da soglašate z vsemi pogoji, vključno z našim pričakovanim kodeksom ravnanja (kot je določen spodaj) in politiko zasebnosti, ki je del teh Pogojev. Če ne soglašate s tem, da vas ti Pogoji zavezujejo, ne vstopite na to spletno mesto in si ga ne ogledujte.

 1. To spletno mesto je pripravilo podjetje Nutricia, da vas obvešča in komunicira z vami. Vabljeni k ogledu tega spletnega mesta.
 2. Spletno mesto in njegova vsebina sta zasnovana samo za prebivalce [VAŠE DRŽAVE] in sta za uporabo namenjena samo njim. Podjetje Nutricia ne zagotavlja, da informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto, veljajo tudi za druga območja ali da so zanje ustrezne.
 3. Na tem spletnem mestu si lahko ogledate informacije o ponudbi izdelkov, storitev in splošnih informacij podjetja Nutricia, ki so vam na voljo. Če se odločite za ogled teh informacij, soglašate, da podjetje Nutricia na vašo pobudo in zahtevo posreduje te informacije v informativne namene.
 4. To spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost. Podjetje Nutricia in/ali njegova povezana podjetja ne dajejo nobenih zagotovil o ustreznosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij in gradiv, ki jih vsebuje to spletno mesto, za kakršen koli namen in ne odgovarjajo za morebitne napake, pomanjkljivosti v vsebini ali drugih informacijah, ki so neposredno ali posredno na voljo na tem spletnem mestu. Niti podjetje Nutricia niti katera koli druga stranka, ki sodeluje pri ustvarjanju, produkciji ali zagotavljanju dostopnosti spletnega mesta, ni odgovorna za nobeno neposredno, naključno, posledično, posredno ali denarno škodo ali izgubo, bodisi v primeru pogodbe, malomarnosti ali drugega nedovoljenega dejanja, ki izhaja iz vašega dostopanja do spletnega mesta in njegove vsebine in vaše uporabe le-teh, vključno s spletnimi mesti tretjih oseb (kot je opredeljeno v nadaljevanju) in njihovimi povezavami
 5. To vključuje škodo na računalniški opremi in/ali elektronskih napravah ali viruse, ki jih lahko okužijo.Soglašate, da boste podjetju Nutricia poravnali škodo, ga odvezali odgovornosti za vsakršne zahtevke, med drugim tudi za obrekovanje, kršitev zasebnosti in intelektualne lastnine, ter ga obvarovali pred njimi. Brez omejitve zgoraj navedenega vam je vse na spletnem mestu na voljo v obliki, v kakršni je, in brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih ali drugih jamstev v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, vključno z jamstvi o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen ali nekršenju pravic.
 6. Avtorske pravice za vsebino tega spletnega mesta pripadajo podjetju Nutricia in/ali njegovim izdajateljem licenc. Uporabniki lahko prenesejo gradivo za svojo osebno, nekomercialno uporabo, če ostanejo vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških pravicah nespremenjena.Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nutricia je prepovedano kopiranje, distribucija, objavljanje, prilagajanje ali spreminjanje katerega koli dela tega spletnega mesta v javne ali komercialne namene.
 7. Ko na to spletno mesto ali z njega pošljete ali na njem objavite kakršno koli gradivo, nam s tem podelite neizključno, po vsem svetu veljavno, trajno in povsem brezplačno licenco s podlicenciranjem na podlagi vaših avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, ustvarjanje izpeljank ali prikaz ali distribucijo tega gradiva po vsem svetu prek spletnega mesta ali na kakršen koli način brez kakršne koli obveznosti do vas.
 8. Potrjujete, da odgovarjate za vse gradivo, ki ga objavite na spletnem mestu. To pomeni, da ste vi (in ne mi) v celoti odgovorni za objavljeno gradivo, vključno z njegovo zakonitostjo, verodostojnostjo, ustreznostjo in zagotovitvijo, da ne krši nikogaršnjih pravic intelektualne lastnine in da njegova uporaba ne krši zaupanja.
 9. Blagovne znamke, logotipi, znaki in storitvene znamke (skupaj imenovani »blagovne znamke«), prikazane na tem spletnem mestu, ne glede na to, ali so registrirane ali neregistrirane ali drugače, pripadajo izključno podjetju Nutricia in/ali njegovim izdajateljem licenc.
 10. Ničesar na tem spletnem mestu ni mogoče razumeti kot podelitev, implicitno, s posredovanjem ali drugače, kakršne koli licence ali pravice do blagovnih znamk brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Nutricia.
 11. Blagovnih znamk in vsebine spletnega mesta ne smete uporabljati drugače, kot je določeno v teh Pogojih.
 12. Obveščamo vas, da bo podjetje Nutricia z vsemi sredstvi uveljavljalo svoje pravice intelektualne lastnine na svojih blagovnih znamkah, spletnem mestu in njegovi vsebini, vključno z uveljavljanjem kazenskih sankcij.
 13. Na tem spletnem mestu in prek njega so na voljo različne informacije, nasveti, priporočila, pisma, sporočila, komentarji, objave, besedila, grafike, programska oprema, glasba, zvok, fotografije, videoposnetki, podatki, vzorci in drugo gradivo (skupaj v nadaljevanju imenovano »vsebina«).Nekatere vsebine zagotavlja podjetje Nutricia, druge vsebine pa zagotavljajo uporabniki, na primer mnenja in stališča uporabnikov, ki jih posredujejo prek objav z vprašanji ali odgovori.V podjetju Nutricia si prizadevamo, da je vsebina, ki jo objavljamo in je na voljo na spletnem mestu, točna, popolna in posodobljena, vendar ne moremo jamčiti za točnost, celovitost, kakovost, popolnost, pravočasnost ali za to, da za vas ne bo sporna, in za to tudi ne odgovarjamo, ne glede na to, ali vsebino zagotavljamo mi ali drugi uporabniki.
 14. Slikovno gradivo ljudi ali krajev, prikazano na spletnem mestu, je bodisi last podjetja Nutricia in/ali njegovih izdajateljev licenc bodisi ga podjetje Nutricia uporablja z njihovim dovoljenjem. Uporaba tega slikovnega gradiva je prepovedana, razen če je to izrecno dovoljeno s temi Pogoji ali s posebnim dovoljenjem, ki je navedeno drugje na spletnem mestu.
 15. Nepooblaščena uporaba slikovnega gradiva lahko krši zakone o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in/ali oglaševanju ter komunikacijske predpise in zakone. Če nas želite opozoriti na morebitno nezakonito dejavnost, povezano z vsebino, ki jo je objavil drug uporabnik ali je kako drugače na voljo na tem spletnem mestu, in želite vložiti pritožbo pri nas, uporabite povezavo »prijavi zlorabo«, ki jo najdete na kateri koli strani, ki vsebuje vsebino, ki so jo objavili uporabniki.
 16. Vsebina, ki je predstavljena na tem spletnem mestu ali jo zagotavlja naše osebje v službi za pomoč uporabnikom (Careline), je na voljo ob zavedanju, da se niti podjetje Nutricia niti njegovi uporabniki ne ukvarjajo z zagotavljanjem zdravstvenih, svetovalnih, pravnih ali drugih strokovnih storitev ali nasvetov.Vsebina, ki je predstavljena na tem spletnem mestu ali jo zagotavlja naše osebje v službi za pomoč uporabnikom (Careline), je na voljo v informativne namene in ni mišljena kot zdravniški ali zdravstveni nasvet, prav tako ni mišljena kot alternativa strokovnemu nasvetu glede določenega zdravstvenega stanja ali vprašanj, ki jih imate v zvezi z zdravstvenim stanjem ali pravno težavo.
 17. Vedno se posvetujte z osebnim zdravnikom, pediatrom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem glede zdravstvenega stanja, preden začnete katero koli novo zdravljenje.
 18. Osebne podatke, ki jih podjetju Nutricia prostovoljno posredujete prek spletnega mesta, na primer zato, da dobite odgovor na svoje vprašanje, lahko podjetje Nutricia uporabi v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti (na voljo tukaj: Pravilnik o zasebnosti). Uporabljajo se lahko tudi interno za vrednotenje delovanja našega spletnega mesta in potreb naših strank. S posredovanjem takšnih informacij izrecno soglašate, da podjetje Nutricia uporablja osebne podatke na opisani način in kot je določeno v pravilniku o zasebnosti podjetja Nutricia.
 19. Podjetje Nutricia svetuje, da v nobeni od spletnih skupnosti podjetja Nutricia nikoli ne razkrijete osebnih podatkov o sebi ali nekom drugem (na primer: telefonske številke, poštnega naslova, e-poštnega naslova ali katerih koli drugih podatkov, na podlagi katerih bi vas lahko kdo osebno prepoznal). Podjetje Nutricia ni odgovorno za nobena naknadna dejanja ali dogodke, do katerih bi prišlo zaradi prostovoljnega razkritja takšnih osebnih podatkov.
 20. Čeprav podjetje Nutricia izvaja vse ustrezne in razumne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov, ne more zagotoviti, da je prenašanje osebnih podatkov prek spleta 100-odstotno varno, zato si podjetje Nutricia pridržuje pravico, da zavrne vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala, če bi vaše osebne podatke kdo ukradel, vanje vdrl, jih izgubil ali poškodoval bodisi po nesreči bodisi na kakršen koli drug način.
 21. To spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest tretjih oseb (»spletna mesta tretjih oseb«). Podjetje Nutricia ni odgovorno za vsebino ali verodostojnost nobenega spletnega mesta tretje osebe ali za sprotno pregledovanje drugih spletnih mest tretjih oseb.Vključitev povezav na takšna spletna mesta tretjih oseb ne pomeni, da jih je podjetje Nutricia podprlo. Povezovanje na spletna mesta tretjih oseb je na vašo lastno odgovornost. Podjetje Nutricia priporoča, da ste pozorni, ko zapuščate naše spletno mesto, in da preberete pogoje uporabe spletnih mest tretjih ose.
 22. Ti pogoji veljajo izključno za podatke, ki jih podjetje Nutricia zbira na tem spletnem mestu. Hiperpovezave na to spletno mesto na kakršen koli način niso dovoljene brez pisnega dovoljenja podjetja Nutricia.Podjetje Nutricia ne zagotavlja, da bo to spletno mesto ali spletna mesta tretjih oseb, na katere kažejo povezave na našem spletnem mestu, vedno dostopno ali da bo dostop do njih neprekinjen ali brez napak.
 23. Podjetje Nutricia si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali izbriše gradivo s spletnega mesta brez predhodnega obvestila. Informacije, objavljene na tem spletnem mestu, lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake.Informacije na tem mestu se občasno dopolnjujejo s spremembami. Podjetje Nutricia lahko kadar koli in sproti opravi izboljšave in/ali spremembe v izdelkih, opisanih na tem mestu.
 24. Podjetje Nutricia lahko kadar koli spremeni te pogoje s posodobitvijo te objave. Takšne spremembe so za vas zavezujoče, zato morate občasno obiskati to spletno stran in pregledati veljavne pogoje.
 25. Podjetje Nutricia si pridržuje pravico, da kadar koli in brez navedbe razlogov zavrne ali omeji dostop do tega spletnega mesta določeni osebi ali prepreči dostop do tega spletnega mesta z določenega spletnega naslova.
 26. Podjetje Nutricia si pridržuje izključno pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila ali soglasja iz katerega koli razloga ukine spletno mesto ali del oz. dele le-tega. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za to, če nekdo ni shranil ali izbrisal vsebine in/ali uporabniške vsebine, ki je bila objavljena na spletnem mestu.
 27. Te pogoje ureja in zakonodaja [VAŠE DRŽAVE] in se po njej razlagajo, za vse spore pa so pristojna izključno pristojna sodišča v [VAŠI DRŽAVI].

IZJAVA O NEPREVZEMANJU ODGOVORNOSTI. Informacije na tem spletnem mestu, zlasti besedilo, grafike, slike, povezave, zvočni posnetki, video posnetki, izjave, rezultati vseh kalkulatorjev za napovedovanje ali orodij ali pregledovalnikov simptomov, napovedani datumi in drugo gradivo, so namenjeni le za splošne informativne namene in se ne smejo obravnavati kot zdravstveni ali medicinski nasvet, diagnoza ali zdravljenje za vas in/ali vašega (še nerojenega) otroka.

Na informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto, se ni mogoče zanašati in niso zanesljive ali specifične za vas in/ali vašega (še nerojenega) otroka.

Pri vseh vprašanjih v zvezi z zdravstvenim stanjem in/ali zdravstvenimi simptomi se vedno posvetujte z osebnim zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Vedno upoštevajte strokovni zdravniški nasvet in ne odlašajte s posvetom pri zdravniku zaradi nečesa, kar ste prebrali na tem spletnem mestu ali o čemer ste se pogovarjali z enim od naših svetovalcev.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči ali ob sumu, da je ta potrebna, nemudoma pokličite svojega zdravnika ali reševalno službo.

Podjetje Nutricia in njegova povezana podjetja ne dajejo nobenih zagotovil, izjav ali jamstev glede vsebine, ki je na voljo na tem spletnem mestu v kakršni koli obliki, ter glede točnosti, popolnosti, ustreznosti, primernosti, kakovosti, zanesljivosti in natančnosti informacij na tem spletnem mestu.

KOLIKOR TO DOPUŠČAJO VELJAVNI ZAKONI, podjetje Nutricia in njegovi partnerji zavračajo vsakršno odgovornost, ki izhaja iz ali je povezana z uporabo ali zlorabo informacij ali pomanjkanjem informacij na tem spletnem mestu.

Stopite v stik z nami

Če imate vprašanja v zvezi s temi pogoji, stopite v stik z nami prek kontaktne strani.

Avtorske pravice

Copyright © NUTRICIA Vse pravice pridržane.

Imate vprašanja o hranjenju in prehrani?

Naše babice, nutricionisti in svetovalci za hranjenje so vedno na voljo, da se pogovorimo o hranjenju vašega dojenčka. Torej, če imate vprašanje, se obrnite.

x