ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Спечели мече“ на Nutricia 2024 в избрани магазини

I. Организатор на Кампанията

Кампанията „Спечели мече“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Кампанията“/ се организира и провежда от „АКСОН БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 204699457, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG204699457, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1360, р-н Люлин, ул. „Георги Караславов” № 14А, представлявано от Георгиос Панайотис Диамантис - Изпълнителния директор /споменавано нявсякъде по-долу в правилата като „Организатор“/, тел.: 02/8191000.  

II. Официални правила

Официалните правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на https://www.aptaclub.com/bg-bg/bear-campaign-terms-and-conditions.html и ще бъдат достъпни през целия период на Кампанията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на https://www.aptaclub.com/bg-bg/bear-campaign-terms-and-conditions.html

III. Територия на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в избрани магазини за бебешки и детски стоки,  наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“. 

IV. Срок на Кампанията

1.    Периодът на Кампанията е от 00:00 часа на 01.04.2024 г. до изчерпване на подаръците в търговските обекти.

V. Участващи търговски марки и опаковки

2.    В Кампанията участват продукти с търговска марка Aptamil Pronutra 3 или Aptamil Pronutra 4, опаковки от 400g или 800g на фирма Nutricia.

3.    Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначаване или специална опаковка.

VI. Начин за провеждане на Кампанията, награди и получаване на наградите

6.      В Кампанията могат да бъдат спечелени 300 (триста) броя бяло мече със синя панделка, с размер 42 (четиридесет и два) см, с единична стойност на придобиване 20 (двадесет) лева, с ДДС.

7.      Броят на наградите за отделните търговски обекти е различен и е обявен на плакат, залепен на видно място в обекта.

8.      За да участва за спечелването на награда участникът трябва:

8.1.   Да закупи от търговските обекти участващи в кампанията продукти с марка Aptamil Pronutra 3 или Aptamil Pronutra 4, 400 g или 800 g на фирма Nutricia, като за всеки 10 (десет) лева получава по 1 (една) точка в периода на Кампанията.

          8.1.1.      При покупката  на продукт с по-голяма от 10 (десет) лева стойност, участникът получава брой точки кратен на 10 (десет), като се закръглява към по-ниското число. Пример: При покупка на продукт на стойност 18 (осемнадесет) лева – участника получава 1 (една) точка, при покупка на стойност 32 (тридесет и два) лева – 3 (три) точки.

8.2.   Да събере 20 (двадесет) точки в специално отпечатана за целта промо-книжка, която ще бъде предоставена в участващите обекти.

8.3.   Да представи промо-книжката (в която могат да се събират точките, виж точка 8.2) в обектите участващи в кампанията и ако е от първите събрали 20 (двадесет) точки, получава мече.

           8.3.1.      За всеки отделен търговски обект е обявен броя печеливши на плакат поставен на видно място в обекта.

9.      Победителите получат наградата си на място в търговския обект, в който са предоставили промо-книжката със събраните 20 (двадесет) точки.

10.   Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент. 

11.   Всеки участник може да участва в Кампанията с повече от една промо-книжка, при условията посочени по-горе.

12.   За избягване на неясноти:

            12.1.1.   Един участник в Кампанията може да спечели повече от една награда.

  12.1.2.   Един участник може да спечели само 1 (една) награда срещу събрани 20 (двадесет) точки в 1 (една) промо-книжка.

  12.1.3. Събирането на 20 (двадесет) точки в промо–книжката не гарантира получаване на награда, тъй като наградите ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата. Ако наградните мечета са изчерпани, претенции относно наградата не могат да се правят.

VII. Участници

13.    Участие в Кампанията могат да вземат: физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 (осемнадесет) години.

14.   В Промоцията не могат да участват: служители на „АКСОН БЪЛГАРИЯ“ АД, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/, която съдейства за организиране на Кампанията.

15.   Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официалните правила.

16.   Чрез участието си в Кампанията участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

17.   Участието в Кампанията е незадължително и доброволно.

18.   За избягване на каквото и да било съмнение всички награди могат да бъдат предоставени само на участници валидирани от търговските обекти, като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

19.   Наградите се предявяват от спечелилите участници в търговските обекти. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда предявена директно към него.

20.   Наградите ще се предоставят лично в търговските обекти срещу предоставяне на събрани 20 (двадесет) точки в 1 (една) промо-книжка.

21.     За избягване на всяко съмнение Организаторът не обработва лични данни на участниците.

VIII. Търговски обекти участващи в Кампанията

22. Адресите на търговските обекти продаващи бебешки и детски стоки са описани в следната таблица:

ГрадОбектАдрес
БанскоКЕНТАВЪР ГРУП 2017   БАНСКОНАД ГАЗПРОМ
БлагоевградПОПАНГЕЛОВ ЕООД ГЛ.ПЪТ Е-79ГЛАВЕН ПЪТ Е-79 БЛАГОЕВГРАД
КюстендилЛАРЖ-КК ООД    КЮСТЕНДИЛУЛ.ЛЕВСКИ 1
Гоце ДелчевКЕНТАВЪР ГРУП 2017 КИНГ ТОЙСУЛ.ДРАМСКИ ПЪТ 32
СанданскиБАМБИНО БЪЛГАРИЯ ООД  Е 79E 79
БургасБАМБОЛИНО ЕООДЖК ЗОРНИЦА ДО СКАТ
АйтосЕВРО ШАНС ЕООДУЛ.ПАСКАЛ ЯНАКИЕВ
СливенДЕНС-91 ЕООДБУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2
ЕлховоТЕМА ЕТУЛ. ЦАР КАЛОЯН 3
БургасТЕМА ЕТЖК. ИЗГРЕВ БЛ. 187
с. РуенТЕМА ЕТУЛ. ИЗГРЕВ 39
БургасШАМПИОН ЕООДЖК. МЕДЕН РУДНИК БЛ. 296
ВарнаДИМАНА-2011 ЕООД-ВЛ-ВОВЛАДИСЛАВОВО ПАЗАР
ВарнаТ И Т ООД-УЛ.РОЗА 29УЛ.РОЗА 29
ДобричДЗЗД ЛАЙФ К СТОИЛОВ 2УЛ.К.СТОИЛОВ 2
ВарнаПМ 2015 ООД-Г.БЕНКОВСКИ 64УЛ.Г.БЕНКОВСКИ 64
ДобричСОЛАКОВ ООД КИРИЛ И МЕТОДИЙУЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 6
ВарнаГАТАКА ЕООД-ЛЕВСКИБАЗАР ЛЕВСКИ ПАВ.30
ВарнаМОНИ БЕБИ ФУД-Г.Бенковски 64УЛ.Г.БЕНКОВСКИ 64
СевлиевоМЕГИ-МИГЛЕНА НИКОЛОВА ЕТ*УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 61
МонтанаЙОРДАНОВИ 16 ООД *УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ 5
ВрацаСИМБА-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕООДЖК.ДЪБНИКА ДО БЛ.15
СмолянКИНДЕР ФЕНТЪЗИ ЕООДУЛ.РОДОПИ 54
СмолянЕРОС 2019 ЕООДУЛ.БОЛНИЧНА
СмолянЗВЕЗДИЦА ООДБУЛ. БЪЛГАРИЯ 69
ПловдивТОПЧО ГБ ООД*КВ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, УЛ.РАЯ 5 
ПловдивЕЛИ ЯНА ЕООД ДЕТСКИ СВЯТДЕТСКИ СВЯТ
ПловдивЕЛИ ЯНА ЕООД-новБУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ
Г.ОряховицаНИКО БУЛТРЕЙД-Г.ОРЯХОВИЦА 2УЛ.КНЯЗ БОРИС I 14
СилистраБЕБИНА ЕООД * І-БЕБИНА 2БУЛ. МАКЕДОНИЯ 115 А
РусеПЕГАС ГРУП 25 ООД *-ЧЕДОБУЛ. ЛИПНИК 135 
В.ТърновоПЕГАС ГРУП 25 - В.ТЪРНОВО 1  УЛ. СЛАВЯНСКА 2A
В.ТърновоКРОКИ 2011 ЕООД-ТЪРНОВО НОВУЛ.Д.БЛАГОЕВ 14
РусеПЕГАС ГРУП 25 ООД *-КОСМОСУЛ. БОРИСОВА 121
СофияОРГАНИК ГРУП ЕООДБУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИ 47
СофияПРОФИНАНС ИНВЕСТ ЛЮЛИН 10ЛЮЛИН 10 БЛ.103
СофияКРИСТИ КИДС ЕООДЛЮЛИН 2 БУЛ.АТАНАС СТАНИШЕВДО БЛ 204
СофияКИНДЕР 2018 ЕООДУЛ.ДЕЧКО ЙОРДАНОВ БЛ.184
СофияДЕСИТА-2010 ЕООДДИМИТЪР ПЕТКОВ 64
СвиленградАТАНАС СЛАВОВУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 17
КърджалиМОДЕЛЕНА-17 ЕООДБУЛ. ХР. БОТЕВ
Стара ЗагораТИ БИ СИОН ЕООДУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 88
ХасковоДЕНС-91 ЕООДУЛ. ПРЕСЛАВ 24
КазанлъкИВЕТА ЧАВДАРОВА ООДУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 7
Стара ЗагораПАПА-БЕБЕ ООДСИТИ ЦЕНТЪР, БУЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ 28

 

IX. Прекратяване на Кампанията

Организаторът може да прекрати Кампанията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако събранирането на 20 (двадесет) точки в промо-книжка е станало след изчерпване на подаръците в търговския обект участващ в Кампанията.  

X. Отговорност

23.   Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след изчерпване на наградите.

24.   Организаторът не носи отговорност в случай на събрани 20 (двадесет) точки в промо-книжката и изчерпани награди в търговските обекти.

XI. Съдебни спорове

25.   При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

Въпроси относно кърменето и храненето?

Можете да се свържете с нас и да зададете Вашите въпроси на нашата FB страница

x