Politika privatnosti

Nutricia zna da vam je bitno kako se koriste vaši lični podaci i mi smo svesni važnosti zaštite vaše privatnosti.

Ova Politika privatnosti objašnjava kako Nutricia Export B.V. prikuplja i upravlja vašim ličnim podacima. Ona sadrži informacije o podacima koje prikupljamo, kako ih koristimo, zašto su nam potrebni i kako to može koristiti vama kontaktirajte nas.

This Privacy Policy was last updated on May 19, 2020.

OSNOVNI PRINCIPI NAŠE POSVEĆENOSTI PRIVATNOSTI

Nutricia je posvećena zaštiti vašeg prava na privatnost. Naš je cilj da zaštitimo sve lične podatke koje posedujemo, da odgovorno upravljamo vašim ličnim podacima i da naše prakse budu transparentne.Vaše poverenje nam je važno. Zato smo posvećeni sledećim osnovnim principima:

 • Vi nemate bilo kakvu obavezu da date bilo kakve lične podatke koje smo tražili. Međutim, ako odlučite da to ne učinite, mi možda nećemo moći da vam pružimo neke usluge ili proizvode.
 • Mi vaše podatke prikupljamo i obrađujemo samo za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti ili za određene svrhe koje delimo sa vama i/ili za koje ste dali pristanak.
 • Naš cilj je da prikupljamo, obrađujemo i koristimo  što je moguće manje ličnih podataka.
 • Kada prikupljamo vaše lične podatke, naš cilj je da to bude što preciznije i ažurnije.
 • Ako lični podaci koje prikupljamo više nisu potrebni za bilo koje svrhe, a mi po zakonu nismo obavezni da ih zadržimo, učinićemo ono što je u našoj moći da ih što pre obrišemo, uništimo ili trajno onemogućimo njihovu identifikaciju.
 • Vaši lični podaci neće biti deljeni, prodati, iznajmljeni ili otkriveni osim kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti.

KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Lični podaci koje prikupljamo variraju u zavisnosti od svrhe prikupljanja i proizvoda ili usluga koje vam pružamo.

Obično od vas direktno možemo prikupljati sledeće vrste ličnih podataka:

 1. lični kontakt podaci, kao što su vaše ime, adresa elektronska pošta i fizička adresa;
 2. detalji za logovanje na nalog, kao što su vaša adresa elektronske pošte i lozinka. Ovo je neophodno za kreiranje ličnog naloga;
 3. detalji o komunikaciji sa nama, koji mogu uključivati detalje o našim razgovorima preko Careline  (telefon, e-mail ili veb-obrasci) ili direktnim porukama sa stranica društvenih medija;
 4. demografske i informacije o roditeljima, kao što su vaša starosna dob, pol, očekivani datum porođaja (EDD) ili datum rođenja bebe;
 5. istorija pretraživanja, kao što su stranice kojima ste pristupili, datum pristupa, lokacija sa koje ste pristupili i IP adresa;
 6. informacije koje se odnose na zdravlje majke ili bebe;
 7. informacije o drugim osobama osim vas, kao što su lični podaci o članovima vaše porodice, kada nam direktno date te informacije;
 8. profili društvenih medija ako nas kontaktirate preko naših stranica na društvenim medijima;

Takođe možemo prikupljati lične podatke o vama indirektno kada:

 1. deliti sadržaj na stranicama društvenih medija, sajtovima ili aplikacijama povezanim sa našim proizvodima ili kao odgovor na naš promotivni materijal na društvenim medijima; ili
 2. možemo prikupljati lične podatke o vama iz informacija koje prikupljaju druge veb stranice (na primer, možemo postaviti oglas na veb lokaciju treće strane, tako da kada kliknete na taj oglas, možemo dobiti informacije o vama i drugim posetiocima te veb stranice kako bismo merili domet i uspeh te reklame).

Zašto prikupljamo i koristimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke prikupljamo da bismo vam mogli pružiti najbolje online iskustvo i visok kvalitet usluga za kupce. Posebno možemo prikupljati, držati, koristiti i otkrivati vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 1. radi obrade i davanja odgovora na vaša pitanja, žalbe, ili da bismo vas kontaktirali kako bismo odgovorili na vaša pitanja;
 2. da bismo poboljšali kvalitet usluga povezivanjem sa svim prethodnim kontaktima koje ste možda imali sa nama;
 3. da bismo razvili i unapredili naše proizvode, usluge, metode komunikacije i funkcionalnost naših veb stranica;
 4. da bismo vam poslali istraživanje o zadovoljstvu kupaca nakon korišćenja stranica Careline ili društvenih medija;
 5. da vam prenosimo informacije, da upravljamo vašom registracijom za beba klub i/ili pretplatom na našu elektronska poštu, direktnu poštu ili pretplatom na Aptaclub aplikaciju;
 6. radi upravljanja našim svakodnevnim poslovnim potrebama u vezi sa vašim učešćem u takmičenjima ili promotivnim aktivnostima;
 7. da bismo potvrdili vaš identitet kada nam se obratite telefonom, elektronskim putem ili na neki drugi način;
 8. za svrhe interne obuke i osiguranja kvaliteta;
 9. da bismo razumeli i procenili vaša interesovanja, želje i promenljive potrebe u cilju poboljšanja naše veb stranice, naših tekućih proizvoda i usluga, i/ili razvijali nove proizvode i usluge;
 10. da bismo obezbedili personalizovane proizvode i komunikacije kao i preporuke za proizvode;

Vaši lični podaci nam takođe trebaju radi poštovanja zakonskih obaveza ili u kontekstu ugovornog odnosa koji imamo sa vama.

Kada prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u gore pomenute svrhe ili za druge svrhe, mi ćemo vas obavestiti pre ili u vreme prikupljanja.

Gde je prikladno, mi ćemo uvek tražiti vašu saglasnost za obradu ličnih podataka. Kada date saglasnost za aktivnosti obrade, imate pravo da saglasnost povučete u bilo kom trenutku.

VAŠA PRAVA

Ako obrađujemo vaše lične podatke, imate veći broj prava i možete koristiti ta prava u bilo kom trenutku. Mi pregled tih prava dajemo u daljem tekstu zajedno sa onim što to podrazumeva za vas. Možete da promenite svoje preferencije u bilo kom trenutku posetom delu na našoj veb stranici za ažuriranje detalja vaše stranice kontaktirajte nas.

Pravo da pristupite svojim ličnim podacima i ispravite ih

Imate pravo da u svakom trenutku pristupite svojim ličnim podacima, ispravite ih i ažurirate. Mi shvatamo važnost toga, pa ako želite da iskoristite vaša prava, molimo da nas kontaktirate putem mejla.

Pravo na prenosivost podataka

Vaši lični podaci su prenosivi. To znači da se mogu premeštati, kopirati ili prenositi elektronski. Međutim, ovo pravo je primenljivo samo kada se:

 1. obrada zasniva na vašem pristanku;
 2. obrada vrši radi ispunjenja ugovora;
 3. obrada vrši automatskim sredstvima.

Ako ako želite da iskoristite vaša prava na prenosivost podataka, molimo da nas kontaktirate.

Pravo na brisanje vaših ličnih podataka

Imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše podatke ako:

 1. vaši lični podaci više nisu potrebni vezano za svrhe za koje smo ih prikupili;
 2. povučete vaš prethodno dat pristanak da obrađujemo vaše lične podatke, a ne postoji neka druga zakonska osnova za obradu tih ličnih podataka;
 3. se protivite obradi vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga;
 4. se protivite da obrađujemo vaše lične podatke zarad legitimnih interesa Nutricia Export B.V., Early Life Nutrition (poput poboljšanja ukupnog iskustva korisnika na veb stranicama);
 5. se lični podaci ne obrađuje zakonito;
 6. vaše lične podatke treba izbrisati radi poštovanja zakona.

Ako lični podaci koje prikupljamo više nisu potrebni za bilo koje svrhe i zakon ne zahteva da ih zadržimo, mi ćemo učiniti ono što je u našoj moći da ih izbrišemo, uništimo ili trajno anonimizujemo. Podaci o članstvu u bebi klubu će biti zadržani maksimalno 4 godine, u zavisnosti od trenutka kada je članstvo u bebi klubu prvi put registrovano.

Pravo na ograničenje obrade

Vi imate pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka ako;

 1. ne verujete da su vaši lični podaci koje imamo tačni;
 2. se lični podaci ne obrađuju zakonito, ali biste umesto brisanja ličnih podataka, vi želeli da mi ograničimo obradu;
 3. nama vaši lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje smo ih prikupili, ali su vama podaci potrebni radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih potraživanja;
 4. ste vi uložili prigovor na obradu vaših ličnih podataka i čekate potvrdu da li vaši interesi vezani za taj prigovor prevlađuju nad legitimnim razlozima za obradu vaših podataka.

Ako želite da ograničite obradu vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate putem mejla i mi ćemo preduzeti razumne korake da odgovorimo na vaše zahteve, u skladu sa zakonom kontaktirajte nas.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka kontaktirajte nas.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu

Mada bismo bili zahvalni ako biste sve prigovore podneli nama, imate pravo da podnesete prigovor o tome kako mi obrađujemo lične podatke direktno nadzornom organu.

KAKO ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Mi razumemo da je sigurnost vaših ličnih podataka važna. Ulažemo sve napore da zaštitimo vaše lične podatke od zloupotreba, ometanja, gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene ili objavljivanja. Sproveli smo niz bezbednosnih mera da pomognemo da se vaši lični podaci zaštite. Na primer, mi primenjujemo kontrole pristupa, onemogućavamo pristup, koristimo sigurne servere i šifriramo lične podatke.

RAZMENA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Kada razmenjujemo vaše lične podatke sa podružnicama i drugim organizacijama, mi se pobrinemo da to radimo samo sa organizacijama koje obezbeđuju i štite vaše lične podatke i pridržavaju se važećih zakona o privatnosti na isti ili sličan način kako mi to činimo.

Vaši lični podaci neće biti razmenjeni, prodati, iznajmljeni ili otkriveni osim kako je opisano u ovoj Politici privatnosti. Mi ćemo, međutim, možda razmeniti vaše podatke kada to zahtevaju zakon i/ili državni organi.

Vaši lični podaci će za opisane svrhe biti razmenjeni sa sledećim trećim licima:

Eksterni obrađivačiTip podatakaSvrhe
Intracto, CombellLični kontakt podaci, Podaci o marketingu i oglašavanjuReklamne kampanje, obrada podataka o kupcima, veb hosting

Međunarodna razmena podataka

Lični podaci se mogu obrađivati izvan Evropskog ekonomskog područja (EEA). Kada se obrađuju izvan EEA, Nutricia će osigurati da ova prekogranična obrada podataka bude zaštićena odgovarajućim zaštitnim mehanizmima.

Zaštitni mehanizmi koje koristimo pri zaštiti podataka u prekograničnoj obradi uključuju:

 1. modeli ugovornih odredbi koje je odobrila Evropska komisija. Ove standardizovane ugovorne klauzule obezbeđuju dovoljne mere zaštite za ispunjavanje zahteva o adekvatnosti i bezbednosti Opšte evropske uredbe o zaštiti podataka; ili
 2. sertifikati koji pokazuju da treće strane izvan EEA obrađuju lične podatke na način u skladu sa Opštom evropskom uredbom o zaštiti podataka. Ove sertifikate odobrava ili Evropska komisija, nadležni nadzorni organ ili nadležno nacionalno telo za akreditaciju u vezi sa Zaštitom opštih podataka.
Lokacija podataka Tip podatakaSvrhe
BelgijaLični kontakt podaciVeb hosting

Automatizovano odlučivanje i profilisanje

Za neke usluge i proizvode mi možemo obrađivati vaše lične podatke pomoću automatskih sredstava. U suštini ovo znači da se odluke donose automatski bez ljudske intervencije. Primer ovoga bi bila odluka o vrsti kampanje elektronske pošte koju dobijate od nas.

Mi takođe možemo obrađivati vaše lične podatke za profilisanje sa svrhom da predvidimo vaše ponašanje na našoj veb stranici ili proizvode koji vas mogu interesovati. Ovo se može koristiti da bi vam se prikazivale reklame za naše proizvode i usluge koje odgovaraju uzrastu vaše bebe dok pretražujete druge veb stranice. Mi ćemo takođe koristiti vaše podatke za slanje prilagođenih komunikacija putem elektronske pošte i direktne pošte, ako ste odlučili da ih primate kontaktirajte nas.

Ako nameravamo da koristimo takve metode, mi ćemo vas naravno obavestiti i pružiti vam priliku da se unapred usprotivite tim procesima. Slobodno nas kontaktirajte za dodatne informacije o takvoj obradi kontaktirajte nas.

Kolačići i druge tehnologije

Takođe možemo prikupljati lične podatke o vama korišćenjem kolačića i drugih tehnologija. To se može desiti kada posećujete naše sajtove ili sajtove trećih lica, pregledate naše sadržaje onlajn, ili koristite mobilne aplikacije, naše ili trećih lica i može uključivati sledeće informacije:

 1. informacije o pretraživaču i operativnom sistemu vašeg uređaja;
 2. IP adresa, ID uređaja i Mac ID uređaja koji koristite;
 3. naše veb stranice koje gledate;
 4. linkove na koje kliknete dok ste u interakciji sa našim uslugama kontaktirajte nas.

Pošto naša veb lokacija koristi usluge koje pruža Google, pozivamo se na Google-ovu stranicu sa informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka od strane njih.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili pritužbi u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas

Pitanja o hranjenju i ishrani?

Naši nutricionisti i savetnici za ishranu,  su uvek pri ruci da razgovaraju o hranjenu vaše bebe. Dakle, ukoliko imate bilo kakvo pitanje slobodno nas kontaktirajte.

x