Uslovi korišćenja

Molimo vas da ove uslove korišćenja („Uslovi“) pažljivo pročitate jer su oni pravno obavezujući ugovor između lica koja koriste Sajt („Korisnici“ uključujući i vas kao „Korisnika“) i Nutricia Export B.V. („Nutricia“), a termin uključuje svakog člana grupe privrednih društava gde je Nutricia Exports B.V. matično privredno društvo, zavisno privredno društvo ili povezano privredno društvo). U ovim Uslovima, „mi“, „nas“ i „naši“ odnosiće se na Nutriciju. Ako nastavite sa pristupom i korišćenjem ovog sajta („Sajt“), vi se saglašavate sa svim Uslovima, uključujući naš Očekivani kodeks ponašanja (kako je navedeno u nastavku) i politiku privatnosti koji čine sastavni deo Uslova. Ako niste saglasni da vas ovi Uslovi obavezuju, ne biste trebali da pristupate i gledate ovaj Sajt.

 1. Ovaj Sajt je stvorila Nutricia da biste vi dobijali informacije i imali komunikaciju. Slobodno pregledajte ovaj Sajt.
 2. Sajt i njegov sadržaj su dizajnirani za i namenjeni su samo stanovnicima Srbija. Nutricia ne izjavljuje da su bilo koje informacije sadržane u ovom Sajtu relevantne ili odgovarajuće za druge lokacije.
 3. Ovaj Sajt vam nudi mogućnost pregleda podataka o asortimanu proizvoda i usluga Nutricije i opštih informacija koje su dostupne. Ako odlučite da pogledate ove informacije, prihvatate da ih Nutricia pruža na podstrek vas kao pojedinca i na vaš zahtev, a u informativne svrhe.
 4. Ovaj Sajt koristite na sopstveni rizik. Nutricia i/ili njena pridružena privredna društva ne daju bilo kakve izjave o prikladnosti, tačnosti, pouzdanosti, potpunosti informacija i materijala sadržanih u ovom Sajtu u bilo koje svrhe i neće biti odgovorne za bilo kakve greške, propuste sadržane u Sadržaju ili bilo koje druge informacije dostupne, direktno ili indirektno, na ovom Sajtu. Ni Nutricia niti bilo koja druga strana koja učestvuje u stvaranju, proizvodnji ili dostavi Sajta nisu odgovorne za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu štetu ili gubitke, bilo u ugovornoj radnji, nemaru ili u drugim deliktnim radnjama koje proizilaze iz vašeg pristupa na Sajt, ili korišćenja Sajta i njegovog Sadržaja, uključujući bilo koje veb stranice Trećih lica (kako je definisano u nastavku) i linkova.
 5. Ovo uključuje oštećenja ili viruse koji mogu da zaraze vašu računarsku opremu i/ili elektronske uređaje. Vi se slažete se da ćete obeštetiti, braniti i zaštititi Nutriciju od svih zahteva, uključujući, ali ne ograničavajući se na, klevetu, kršenje privatnosti i intelektualne svojine. Bez ograničavanja gore navedenog, sve na Sajtu vam se pruža „kao što jeste“ i bez bilo kakvih garancija bilo izraženih ili podrazumevanih ili drugih u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, uključujući garancije mogućnosti prodaje i pogodnosti za određenu namenu, ili nekršenje. Autorska prava na sadržaj ovog Sajta pripadaju Nutriciji i/ili njenim davaocima licenci. Korisnici mogu da preuzimaju materijale za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da sva autorska prava i ostala obaveštenja o vlasništvu ostanu netaknuta. Kopiranje, redistribucija, ponovno objavljivanje, objavljivanje, adaptacija ili promena bilo kog dela ovog Sajta u bilo koje javne ili komercijalne svrhe zabranjena je bez prethodnog pismenog odobrenja Nutricije. Kada prenosite ili objavljujete bilo koji materijal na ovaj Sajt ili na ovom Sajtu, dajete nam neekskluzivnu, svetsku, trajnu, potpunu podlicencu bez rojaliteta pod vašim autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, kreiranje izvedenih dela ili prikazivanje ili distribuciju tog materijala širom sveta putem Sajta, ili na bilo koji način, bez ikakve obaveze da budemo odgovorni pred vama. Vi priznajete da ste odgovorni za svaki materijal objavljen na Sajtu. To znači da vi (a ne mi) snosite punu odgovornost za dostavljeni materijal, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, prikladnost i osiguranje da on ne krši bilo čija prava intelektualne svojine niti da se koristi uz kršenje poverenja.
 6. Zaštitni znakovi, logotipi, znakovi i uslužne marke (zajedno „Zaštitni znakovi“) prikazani na ovom Sajtu bez obzira da li registrovani ili neregistrovani ili drugi, pripadaju isključivo Nutriciji i/ili njenim davaocima licenci. Ništa sadržano u ovom Sajtu ne bi trebalo tumačiti kao davanje, podrazumevano, zabranom poricanja prethodne izjave ili na drugi način bilo kakve licence ili prava u i za Zaštitne znakove bez izričitog pismenog odobrenja Nutricije. Vaše korišćenje Zaštitnih znakova i sadržaja Sajta, osim kako je predviđeno ovim Uslovima, strogo je zabranjeno. Obaveštavamo vas da će Nutricia agresivno sprovoditi svoja prava intelektualne svojine nad svojim Zaštitnim znakovima, Sajtom i njegovom sadržaju u punoj meri po zakonu, uključujući traženje krivičnih sankcija.
 7. Razne informacije, saveti, preporuke, pisma, poruke, komentari, postovi, tekstovi, grafike, softver, muzika, zvuk, fotografije, video zapisi, podaci, uzorci i drugi materijali (zajednički „Sadržaj“) dostupni su na i putem ovog Sajta. Deo Sadržaja pruža Nutricia, a drugi Sadržaj pružaju Korisnici, poput korisničkih mišljenja i stavova putem objavljenih pitanja ili odgovora. Nutricia se trudi da Sadržaj koji objavljujemo i koji je dostupan na Sajtu održava tačnim, potpunim i ažurnim, ali ne možemo garantovati i nismo odgovorni za tačnost, integritet, kvalitet, kompletnost, blagovremenost ili za to da vi nećete imati prigovora na bilo koji Sadržaj bilo da ga pružamo mi ili drugi Korisnici.
 8. Slike ljudi ili mesta prikazane na Sajtu su vlasništvo ili se koriste uz dozvolu Nutricije i/ili njenih davalaca licence. Vaša upotreba ovih slika je zabranjena, osim ako je ovim Uslovima ili posebnom dozvolom negde drugde na Sajtu izričito dozvoljena. Neovlašćena upotreba slika može kršiti zakone o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i/ili reklamiranju, kao i propise i statute o komunikaciji.
 9. Ako želite da nam skrenete pažnju na bilo kakvu nezakonitu aktivnost povezanu sa bilo kojim Sadržajem koji je objavio drugi Korisnik ili je na bilo koji drugi način dostupan na ovom Sajtu i želite da nam podnesete žalbu, molimo da koristite link „prijavi zloupotrebu“ koja se nalazi na svakoj stranici koja sadrži Sadržaj koji pružaju Korisnici.
 10. Sadržaj predstavljen na ovom Sajtu ili koji je obezbedilo naše Careline osoblje se pruža uz razumevanje da ni Nutricia ni njeni korisnici nisu angažovani u pružanju medicinskih, savetodavnih, pravnih ili drugih profesionalnih usluga ili saveta. Sadržaj na ovom Sajtu ili koji pruži naše Careline osoblje je dostupan u informativne svrhe i nije zamišljen kao medicinski ili zdravstveni savet niti je namera da on zameni profesionalni savet u vezi sa određenim stanjem ili pitanjima koje možete imati vezano za zdravstveno stanje ili pravni problem. Uvek pre započinjanja bilo kakvog novog lečenja potražite savet svog lekara opšte prakse, pedijatra ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika u vezi sa bilo kojim zdravstvenim stanjem.
 11. Lične podatke dobrovoljno dostavljene Nutriciji putem Sajta, kao što su one potrebne za odgovor na vaše pitanje, Nutricia može koristiti u skladu sa Nutricijinom politikom privatnosti (dostupna ovde: Politika privatnosti). Takođe se mogu koristiti interno za procenu funkcije našeg Sajta i potreba naših kupaca. Davanjem takvih podataka izričito pristajete na to da Nutricia koristi lične podatke na ovaj način i kako je navedeno u Nutricijinoj politici privatnosti.
 12. Nutricia vam savetuje da nikada ni u jednoj Nutricia zajednici ne otkrivate lične podatke o sebi ili bilo kome drugom (na primer: broj telefona, poštansku adresu, kućnu adresu ili adresu e-pošte ili bilo koje druge pojedinosti koje bi omogućile da vas lično identifikuju). Nutricia nije odgovorna za bilo kakve naknadne radnje ili događaje koji proizilaze iz toga što ste takve lične podatke dobrovoljno otkrili. Iako Nutricia preduzima sve odgovarajuće i razumne korake da zaštiti vaše lične podatke, Nutricia ne može da osigura da je bilo kakav prenos vaših ličnih podataka putem Interneta 100% siguran i Nutricia zadržava pravo da odbije svaku odgovornost za sve štete nastale u slučaju da vaši lični podaci budu ukradeni, hakovani, izgubljeni ili oštećeni usled nezgode ili na bilo koji drugi način.
 13. Ovaj Sajt može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima trećih lica („Veb sajtovi trećih lica“). Nutricia nije odgovorna za sadržaj ili pouzdanost bilo kog Veb sajta trećeg lica ili za tekući pregled drugih Veb sajtova trećih lica. Uključivanje bilo kog linka do takvih Veb sajtova trećih lica ne podrazumeva da ih podržava Nutricia. Vaše povezivanje sa bilo kojim Veb sajtom trećih lica je na vaš sopstveni rizik. Nutricia vas podstiče da budete oprezni kada napustite naš Sajt i da pročitate uslove tih Veb sajtova trećih lica. Ovi uslovi se primenjuju isključivo na informacije koje Nutricia prikuplja na ovom Sajtu. Bez pismenog odobrenja Nutricije hiperlinkovi sa ovim Sajtom, na bilo koji način, nisu dozvoljeni.
 14. Nutricia ne izjavljuje niti garantuje da će ovaj Sajt ili bilo koji od sajtova sa kojima je naš povezan biti blagovremeno dostupni ili na raspolaganju ili da će pristup njima biti neprekinut ili bez grešaka.
 15. Nutricia zadržava pravo da izmeni ili izbriše materijal sa Sajta u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Informacije objavljene na ovom Sajtu mogu uključivati tehničke netačnosti ili tipografske greške. Ovdašnjim informacijama se povremeno dodaju promene. Nutricia može vršiti poboljšanja i/ili promene na ovde opisanim proizvodom(ima) u bilo koje vreme i s vremena na vreme.
 16. Nutricia može, u bilo kom trenutku, revidirati ove Uslove ažuriranjem ove objave. Vas obavezuju sve revizije i zato bi trebalo da povremeno posećujete ovu stranicu da biste pregledali trenutne Uslove.
 17. Nutricia zadržava sva prava da uskrati ili ograniči pristup ovom Sajtu bilo kojoj određenoj osobi ili da blokira pristup ovom Sajtu sa određene Internet adrese, u bilo kom trenutku, bez navođenja bilo kakvih razloga.
 18. Nutricia zadržava isključivo pravo da u bilo kom trenutku isključi Sajt ili bilo koji njegov deo/delove iz bilo kog razloga bez obaveštenja ili pristanka. Nećemo snositi bilo kakvu odgovornost ili odgovornost za nečuvanje ili brisanje bilo kog Sadržaja i/ili Korisničkog sadržaja koji su dostavljeni Sajtu.
 19. Ovim Uslovima će upravljati i tumačiće se u skladu sa zakonima Srbijai svaki spor će biti potpadati pod isključivu jurisdikciju .Srbija

ODRICANJE ODGOVORNOSTI. Informacije na ovoj veb lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafike, slike, veze, audio, video, izjave, ishod bilo kojeg predviđajućeg računara ili alata ili programa za proveru simptoma, prediktivni dani i / ili datumi i drugi materijali su opšte informacije samo u svrhe i ne treba ih smatrati zdravstvenim ili medicinskim savetom, dijagnozom ili lečenjem za vas i / ili vaše (nerođeno) dete. Na informacije sadržane na ovoj veb lokaciji ne možete se pouzdati i nisu tačne niti specifične za vas i / ili vaše (nerođeno) dete. Uvek potražite savet lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika u vezi sa bilo kakvim pitanjima u vezi sa zdravstvenim stanjem i / ili medicinskim simptomima. Nikada nemojte zanemariti profesionalni lekarski savet ili odlagati njegovo traženje zbog nečega što ste pročitali na ovoj veb lokaciji ili razgovarali sa nekim od naših konsultanata. U slučaju (sumnje na) hitne medicinske pomoći, odmah pozovite svog lekara ili hitnu službu. Nutricia i njene podružnice ne daju nikakve garancije, izjave ili garancije u vezi sa bilo kojim sadržajem koji je dostupan na ovoj veb lokaciji u bilo kom obliku i njegovom ispravnošću, kompletnošću, adekvatnošću, pogodnošću, kvalitetom, pouzdanošću i tačnošću bilo koje informacije na ovoj veb lokaciji. U MENI U POTPUNOSTI DOZVOLJENI PRIMENJIVIM ZAKONIMA, Nutricia I njene pridružene kompanije isključuju sve obaveze koje proizilaze iz ili u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom informacija ili nedostatkom informacija na ovoj veb lokaciji.

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas putem naše Kontakt strane.

Autorsko pravo

Autorsko pravo © NUTRICIA Sva prava zadržana.

Pitanja o hranjenju i ishrani?

Naši nutricionisti i savetnici za ishranu,  su uvek pri ruci da razgovaraju o hranjenu vaše bebe. Dakle, ukoliko imate bilo kakvo pitanje slobodno nas kontaktirajte.

x